SEO a affiliate – tipy, triky, možné problémy a penalizace

Nejspíše nebudu daleko od pravdy, když se domnívám, že cílem každého affiliate partnera i inzerenta je úspěšný affiliate odkaz, potažmo affiliate text. Jedním z kanálů, jak se návštěvníci vašeho webu mohou k affiliate odkazům dostat, jsou vyhledávání na internetu, a proto by každý, kdo pracuje s affiliate, měl znát způsoby, jak SEO metody využívat, a kterých postupů se naopak vyvarovat.

Práce s klíčovými slovy

Na základě analýzy klíčových slov najdete vhodné fráze, na které chcete vaše stránky optimalizovat. Všechny fráze je třeba implementovat do webu, a to zejména do titulků, meta description, nadpisů a textu daných stránek. Pokud daná fráze na webu neexistuje, vyhledávače na ni nemohou přivádět návštěvníky. Proto je třeba pro fráze, pro které neexistuje vhodná stránka, vstupní stránku vytvořit.

Editor_Growth_and_Contribution_Program_keywords

Kam vkládat klíčová slova

Klíčová slova by měla být obsažena také ve struktuře menu a dalším textovém obsahu odkazů. Obsah stránek je potřeba upravit, resp. optimalizovat pro vybraná klíčová slova. Největší vliv na pozice stránek ve výsledcích vyhledávání na konkrétní dotaz mají tyto faktory, resp. tyto skupiny faktorů:

 • Klíčová slova v prvku title
 • Anchor text (text zpětných odkazů) a téma odkazujících stránek
 • Množství a kvalita zpětných odkazů
 • Klíčová slova ve viditelném obsahu stránky (text a nadpisy)
 • Klíčová slova v URL stránky

Doporučuji fráze diverzifikovat – tzn. nedávat stejné klíčové slovo ve stejné formě do všech prvků, ale seskupit podobné, doplňující a synonymické fráze k jedné stránce a do každého obsahového prvku použít jiné klíčové slovo, nebo to samé nějak obměňovat (jednotné/množné číslo, jiný slovosled, jiný pád atp.)

Nepoužívejte meta tag Keywords

Mnoho redakčních systémů stejně jako autorů webů stále používá meta tag keywords. Je to zcela zbytečné, ani jeden z důležitých vyhledávačů u nás ho nebere již několik let v potaz. Vyhledávače meta tag keywords ignorují, a proto jakákoliv práce s ním je ztrátou času.

Pozor na přeoptimalizaci

Díky rozšířenosti obecných SEO doporučení dochází často k jejich aplikaci bez kontextu a bez hlubšího chápání SEO problematiky. Kvůli tomu jsou na webu k vidění takové nešvary jako tapetování klíčovými slovy v textu. Tyto nevhodné techniky pramení zejména z dogmatického kopírování SEO pouček bez ohledu na smysluplnost takových akcí a efekt pro uživatele. Vyhledávače dokážou tyto nevhodné metody identifikovat a takto postiženým webům snižovat hodnocení nebo je dokonce algoritmicky penalizovat. Jedná se zejména o algoritmickou penalizaci Penguin, která postihuje tzv.over-optimization a je možné si ji představit jako příliš velkou frekvenci klíčových slov v jednotlivých blocích stránky.

Proto je důležité všechna zmíněná doporučení realizovat citlivě, s ohledem na kvalitní obsah webu a zejména na přínos pro uživatele. Rozumná frekvence klíčového slova není příliš velká. Jedno, dvě, maximálně tři opakování v textu rozhodně postačí.

Pozor na duplicity

Dobrým standardem současného SEO je zajímavý a unikátní obsah. Zejména otázka unikátnosti je často zanedbávaná a může způsobovat, že se duplicitní stránky nebudou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Což znamená, že byste si měli dát pozor na agregovaný a přebíraný obsah nebo částečně přebíraný. Opravdu nestačí přeházet pár odstavců a změnit některé věty. Vyhledávače dokážou duplicitní nebo podobný obsah identifikovat tak, že se nevyplácí drobné úpravy a vždy dává smysl přepsat text nový. Pokud přebíráte obsah bez dovolení a dobře se s ním umisťujete v SERPu, můžete být také nahlášení přes Scraper report.

Duplicity typu www.domena.cz a domena.cz nebo domena.cz a domena.cz/index.php už nejsou pro vyhledávače problém, ty se duplicitami tohoto typu dokážou vyrovnat. Problém to ale může způsobovat při tříštění síly odkazů, protože odkazy povedou na různé URL. Proto je nezbytné i tyto URL správně přesměrovávat na jednu variantu pomocí kódu 301, který přenáší hodnocení.

Titulek stránky

Titulek (tag <title>) každé stránky je nejdůležitějším místem pro umístění klíčových slov. Pokud mají stránky splňovat základní požadavky optimalizace, je nutné pro každou stránku vytvořit unikátní titulek a umístit do něj doporučená klíčová slova vztahující se k dané stránce. Titulek by měl být smysluplný a vystihovat obsah stránky. Klíčová slova bychom do něj měli vložit citlivě s ohledem na jazykovou kvalitu a obsahovou atraktivitu. Větší váhu přitom mají slova na začátku titulku. Délka titulku by neměla přesáhnout cca 60-65 znaků. Takže se snažte vejít do 65 znaků. Pište tak, aby to lidi oslovilo. Pokud titulek člověka neosloví a on neklikne, pak vám ani 3. pozice nepomůže. Prostě, když člověk váš titulek uvidí, musí ho to chytnout tak, že si nemůže pomoct a… klikne.

Typickým příkladem takového titulku by mohlo být: 10 důvodů proč koupit sportovní kameru GoPro a ne jinou | VasWeb.cz [brand]. V případě úvodní stránky pak vložíme brand na začátek. Tyto hrátky s brandem děláme proto, že titulek by měl být vždy koncipován tak, aby charakterizoval obsah stránky. Na úvodní stránce je brand jednou z nejdůležitějších informací – to je to, co chceme, aby si lidé zapamatovali. Na podstránce je naopak důležitější popis dané stránky a to, co je pro ni unikátní, brand není tak důležitý, proto ho dáváme na konec.

Popisek (Meta Description)

Popisek (meta description) je umístěn v hlavičce webu, v rámci samotného webu ho uživatel nevidí. Vyhledávače (Google) jeho obsah často zobrazují pod titulkem ve výsledcích vyhledávání. Tvar popisku ovlivňuje rozhodnutí uživatele, jestli na odkaz klikne nebo ne.

Při vhodně zvoleném popisku je velká šance, že uživatel navštíví spíše vaše stránky, než stránky konkurence, byť se její web nachází ve výsledcích vyhledávání o něco výše. Je proto velmi důležité používat lákavý a vystihující popis stránky. Častou chybou jsou stejné popisky na celém webu nebo nevyplněné či příliš krátké popisky.

Vyhledávač pak zobrazí text, který najde na stránce a který je zpravidla méně atraktivní, než by mohl být cíleně vyplněný popisek. Popisek stránky by měl být vždy unikátní pro jednotlivé stránky webu a mělo by jít o přirozený text do 160 znaků. Takový text by mohl vypadat například takto: „Špičkové oblečení, sportovní obuv, batohy a veškeré vybavení pro outdoor. Vyberte si potřeby pro turistiku, camping nebo lezení od zkušených odborníků.“

Nadpisy

Dříve bylo umístění klíčových slov v nadpisech velmi důležité. Byl to jeden z důležitých signálů, stejně jako například obsažení klíčových slov v titulku. Bylo to ale často zneužíváno a klíčovými slovy byly nadpisy vytapetovány, stejně jako dříve meta tagy keywords. A proto s nadpisy vyhledávače zatočily podobně, jako s meta tagy keywords.

Nyní už nejsou klíčová slova v nadpisech tak důležitá. Je to jen jeden z mnoha doplňkových signálů. Nadpis je prostě další prvek, ve kterém vyhledávače hodnotí přítomnost klíčového slova – jako je třeba text. Proto je opravdu zbytečné strkat do vašeho webu nadpisy H1 (a další) jen proto, abyste měli sexy šťavnatější SEO.

Navzdory výše řečenému jsou nadpisy pro SEO stále důležité. Ne jako relativně nepodstatná skladiště klíčových slov, ale zejména jako prvky struktury dokumentu. To nejlepší, co pro vyhledávače můžete udělat, je usnadnit jim procházení vašich webových dokumentů. A to uděláte mimo jiné tak, že správně v HTML kódu označíte prvky. To je nadpis, to je text a ejhle tu je tabulka a hned za ní číslovaný seznam. A pochopitelně to, co je v nadpisu, bude mít asi větší důležitost, než to, co je v běžném textu.

Nadpisy, zvláště pak tagy <h1> a <h2>, proto mohou také přispět k získání návštěvníků z výsledků vyhledávání.  Doporučuji používat na stránkách vhodně zvolené nadpisy obsahující klíčová slova. Každá stránka webu by měla obsahovat jeden unikátní nadpis nejvyšší úrovně <h1>. Vhodné je také použití jednoho nebo více nadpisů <h2>, <h3> nebo <h4 . atp.

Používejte nadpisy, strukturujte jimi webový dokument, a pokud to dává logický smysl, určitě do nich vložte i nějaká klíčová slova. A rozhodně nekopírujte titulek – vnímejte to jako něco, co má „udeřit“ do očí ve smyslu novinového titulku na úvodní straně. Návštěvníka musíte oslovit, a proto se nebojte být kreativní a kontroverzní. Ovšem vždy mějte na mysli, pro koho píšete. Nesmíte tím čtenáře zahnat. Zmapování cílové skupiny a opět analýza klíčových slov vám v tomto hodně pomůže.

Text

Na stránce by měly být alespoň 2-3 odstavce unikátního textu, který obsahuje klíčová slova. Zároveň je nutné mít na paměti, že obsah stránek je primárně určen pro živé návštěvníky. Je třeba, aby texty vypadaly přirozeně a nepůsobily přeoptimalizovaným dojmem. Důležitá klíčová slova mohou být v textu zvýrazněna tagy <strong> nebo <em>.  Jediné zásadní doporučení pro psaní „SEO textů“ je, že neexistuje a nesmí existovat SEO text, tedy text pro SEO. Pište pro své čtenáře, pro své cílové skupiny a neberte SEO poučky jako dogma. Nedopouštějte se tapetování klíčovými slovy. Nepoužívejte klíčová slova strnule v té formě, v jaké vám vzešly z analýzy klíčových slov. Doplňujte diakritiku, přehazujte slovosled, měňte pád, osobu a číslo. Výsledkem musí být kvalitní text, který zaujme.

Odkazy

Přítomnost klíčového slova v textových odkazech zvyšuje relevanci cílové stránky, správný tvar odkazů je důležitou součástí vnitřního prolinkování webu. Proto je důležité používat na webu textové odkazy obsahující klíčová slova, a nikoli např. velmi často používaný text “klikněte zde“. Texty odkazů, vedoucích v rámci webu na určitou stránku, je vhodné mírně obměňovat s ohledem na různé varianty klíčové fráze.

Někteří inzerenti mylně realizují affiliate programy s tím, že by jim to také mohlo pomoci v SEO. Vycházejí ze správné myšlenky, že každý odkaz přenáší část hodnocení ze stránky na které je umístěn na stránku, na kterou odkazuje. Jednoduše řečeno, odkazy z webu partnera by měly posilovat web inzerenta právě díky těmto odkazům.

Měly … ale je tu několik ale:

 1. Většina odkazů je realizována přes nějaký affiliate systém jako je například Commision Junction, tzn., že k odkazu je přidáván parametr, který zpravidla způsobuje dvojité 301 nebo 302 přesměrování, které způsobí ztrátu hodnocení.
 2. Protože affiliate odkazy jsou placené odkazy, měly by být správně označeny parametrem no-follow, jak vysvětlují vyhledávače ve své nápovědě. Takové odkazy pak stejně jako vícenásobné přesměrování nepřenášejí hodnocení.

Proto v případě affiliate odkazů je z pohledu SEO nejvhodnější použít označení těchto odkazů parametrem no-follow. Není proto chybou mít jen no-follow a žádné přesměrování. Chybou ale však může být, pokud bude existovat pouze přesměrování bez no-follow. Je důležité prověřit, jak je přesměrování realizováno, pokud je tam dvojité nebo vícenásobné 301 nebo 302 přesměrování, nemělo by dojít k problému. U jednoduchého přesměrování bych ale opatrnější už byl.

Multimédia

Tak jak klíčová slova můžeme vkládat do textových bloků, tak stejně můžeme zacházet i s multimédii. U obrázků je třeba mít na paměti název obrázku (tedy ne img001,jpg, ale například sportovni-kamera-gopro.jpg), popisný atribut ALT (<img src=”sportovni-kamera-gopro.jpg” alt=”Multifunkční digitalní sportovní kamera GoPro” />) a klíčová slova by se měla objevovat v okolí obrázku, ideálně vygenerovat popisek jako můžete vidět zde:

seo-affiliate-popisek

Podobné rady platí i pro videa, ať už embedované z YouTube, Vimeo a podobných služeb nebo vkládané přímo do stránek. Název videa, popisek a text kolem něj rozhodují. U video služeb typu YouTube navíc pracujte se štítky. Zkuste motivovat lidi ke komentářům nebo video odpovědím a k maximální interakci s videem.

Affiliate a SEO?

Afiiliate je nevhodný jako nástroj posilování webů inzerentů. Je to ale skvělý nástroj jak zlepšit kvalitu a popularitu webů inzerentů. SEO proto vnímejte jako online marketingový nástroj k budování vlastního kvalitního webu, a to zejména po obsahové stránce, stránce bezproblémové indexace vyhledávače a maximální nalezitelnosti na internetu. Nevhodné využití affiliate programů může odvádět inzerentům medvědí službu a může vést až k penalizaci webu.

Pozor na penalizaci

Někdy se totiž stává, že k dvojitému přesměrování nedojde, nebo odkazy nejsou označeny jako nofollow. Odkazy takového typu pak mohou přinášet přínos webům inzerentů, ale zároveň zde existuje riziko penalizace. Netřeba asi zastírat, že existují nekvalitní weby realizující affiliate.  Jsou to například weby typu levito.cz. Ano, weby tohoto typu jsou přesně to, kvůli čemu vznikla aktualizace Panda. Google se takové weby nelíbí a uvádí další příklad toho, jak takové affiliate weby nemají vypadat: „Stránky s odkazy na produkty v partnerském programu, na kterých jsou popisy a recenze produktů zkopírovány přímo od původního obchodníka bez jakéhokoliv dalšího původního obsahu nebo přidané hodnoty.“ Odkazové profily, které tyto weby vytvářejí, jsou ty, které jsou velkým rizikem a takové weby mohou být zasaženy algoritmickou penalizací Penguin. Dalším problémem může být např. zkopírovaný obsah.  V čem může být problém takto nebezpečně nastavené affiliate spolupráce?

 • Velké množství odkazů vede na jednu stránku – často na domovskou stránku nebo stránku kategorií.
 • Velké množství odkazů má jeden anchor text – typicky nejčastější klíčové slovo typu „povinné ručení“.
 • Odkazy vedou z velmi nekvalitních webů. Často to jsou weby o jednotkách stránek s minimem obsahu, který je zkopírovaný nebo neuměle přepsané informace z Wikipedie. Nejsou výjimkou desítky kopií (domén) jednoho webu pod různými šablonami na nějakém jednoduchém CMS zdarma (WordPress, Joomla..aj.). Dalším problémem může být agregace obsahu bez přidané hodnoty pro uživatele.

Všechny tyhle signály vyhledávačům říkají, že se bude jednat o nepřirozeně vybudované odkazy a na základě nepřirozeného odkazového profilu web penalizují. S největší pravděpodobností dojde k zásahu aktualizací Penguin.

Pokud jste zapojeni do nevhodně nastaveného affiliate programu, který zmíněné faktory pravidelně nekontroluje, může být web inzerenta postižen automatickou penalizací algoritmu Penguin a weby těchto nekvalitních affiliate partnerů zase Pandou. Výsledkem je výrazné snížení pozic na důležitá klíčová slova ve vyhledávačích a s tím související nižší návštěvnost i zisk z přirozeného hledání.

Affiliate_marketing

Jak mít správně nastavené affiliate web partnera

[sociallocker]

 1. Pokud to affiliate systém nenastavuje automaticky, označte každý affiliate odkaz parametrem no-follow. Pokud to není možné, dbejte na to, aby přesměrování bylo prováděno minimálně 2x. Toto se týká každého placeného/affiliate odkazu včetně bannerových pozic.
 2. Affiliate odkazy pro větší efektivitu dávejte do textu článku a nikoliv do sidebarů nebo patiček. Velmi patrně budou mít větší úspěch na tematických podstránkách než jen na úvodní stránce.
 3. Nevytvářejte affiliate side-wide odkazy (z každé stránky webu – typicky patičky nebo sidebary).
 4. Prověřte si odkazový profil inzerenta a zkuste vymyslet anchor texty, které nebyly použity, nebo které jsou využívané zřídka.
 5. Do důležitých prvků stránky nezapomeňte umístit hodně hledaná klíčová slova. Pro každou sadu klíčových slov a jejich synonyma vytvořte samostatnou vstupní stránku.
 6. Dbejte na vysokou míru kvality a tematičnosti vašich webů.
 7. Důsledně řešte duplicitu obsahu. Ideální stav je, že na webu nemáte žádný duplicitní obsah
 8. Pravidelně si kontrolujte hodnocení vyhledávačů vašich stránek a váš odkazový profil.

[/sociallocker]

Jak mít správně nastavené podmínky affiliate programu z pohledu SEO

 1. Myslete na hodně diverzifikované anchor texty už v podmínkách programu.
 2. Necilte pouze na jednu stránku webu. Personalizujte podmínky dle partnera a jeho cílové skupiny a nechte mu dostatečnou volnost.
 3. Vyžadujte neduplicitní obsah na affiliate webu a zároveň partnerům poskytněte maximum podkladů, aby ho mohli efektivně vytvořit.
 4. Různé XML feedy, které affiliate partneři využívají, musí být personalizované a nesmí kopírovat texty z webu.
 5. Affiliate parametry musí mít dvojité 301 nebo 302 přesměrování.
 6. Vybírejte systémy, které dbají na důslednou kontrolu kvality nebo si udělejte čas na manuální kontrolu a (ne)schválení webů partnerů. Kontrolujte, jestli neexistují duplicity těchto webů.
 7. Nastavte do podmínek parametr rel=“nofollow“ u affiliate odkazů.
 8. A pravidelně – cca jednou měsíčně – provádějte kontrolu odkazového profilu pomocí Majestic SEO nebo Ahrefs.

Pro inzerenty může být affiliate dobrý sluha (navýšení objemu konverzí, branding), ale zlý pán (poškození odkazového profilu). Vždy je nutné přemýšlet nad nastavením provizního programu a kampaně tak, aby byla oboustraně výhodná a myslet na všechny důsledky. Nastavení partnerského programu byste proto měli vždy konzultovat jak s odborníkem na affiliate tak s vašim SEO specialistou.

Máte k článku a problematice SEO a affiliate nějaké dotazy, ať už z pohledu partnera či inzerenta? Budu rád za vaše komentáře, které nás motivují k tvorbě dalšího hodnotného obsahu.

Svěřte mi svůj e-mail a získejte ZDARMA:

 • PDF brožurku s tipy na linkbuilding vašich projektů
 • 5ti týdenní e-mail kurz o affiliate marketingu
 • 2x měsíčně novinky a zajímavosti ze světa affiliate byznysu

Latest Comments
 1. Linki

  Pavle, u vlastního webu doporučuji kontrolu odkazů provádět i přes Google Webmaster Tools. Externí indexy sice mohou být rychlejší, ale počítá se to, co vidí Google. Člověku tak pak nic skoro neunikne.

 2. Petr Baloun

  Jen bych doplnil dulezitost spravnych nastaveni canonical u pouzivani sw PAP a Affilbox, kdy kazdym affil linkem vznika na webu inzetenta duplicita – stejny obsah na jine url. V clanku vynechano, pritom z meho pohledu seo jde o jednu z nejdulezitejsich veci. Stane se, ze Seznam misto spravne verze zaindexuje verzi s affil linkem a umisti ji i do serp.
  V cj temer nic z uvedenych problemu nehrozi, z pohledu inzerenta jeden z nejbezpecnejsich systemu, ktery jeho web nemuze poskodit.

 3. Josef P.

  Tak dneska jsem si tu početl, jako už dlouho ne 🙂
  Co bych k článku napsal, líbí se mi, jen u odstavce “meta keywords” ty CMS tam ty meta KW nedávají jen tak pro nic za nic. Nemá to ani tak co do činění s vyhledávači, ale CMS díky meta KW přiřazují například reklamní prvky na základě témat článků, nebo také podobné či související články. Pak se může zdát, že to tam CMS dává zbytečně, ale není tomu tak.

  No a ještě snad dobrý příklad označování affiliate odkazů by mohl být TravelPortal, který automaticky všechny vygenerované odkazy doplnil o parametr nofollow.

  Jinak hezký článek Pavle, díky.

 4. Standa

  Zdravím Pavle. Je v pořádku pro přesměrování na straně affil webu používat http://cs.wikipedia.org/wiki/Meta_refresh?

  http://neco.cz/mall.php

  S tím, že odkaz je pak na webu použit v tomto tvaru Kde koupit?

  Občas se mi stalo, že google pro
  site:http://neco.cz/mall.php vyhodil výsledek, s tím, že titulek výsledku měl přebraný z mallu.

 5. Jan Nachtigal

  Pavle, je nějaký důvod mit na stránce pouze jeden nadpis H1?

  • Pavel Ungr

   Protože nedává smysl tam mít dva. Je to název stránky a ta stránka je jen jedna a taky jeho název je jen jeden. Stejně jako kniha má jen jeden název, jako diplomka má jeden název. Může mít podtitul nebo podnadpis nebo motto, ale název bude vždy jen jeden.

   • Jan Nachtigal

    Né že bych s tebou nesouhlasil – jen jsem už dostal ke stejnému názoru (jeden nadpis H1) odpověď od Marka Prokopa:
    Knihu by teoreticky šlo srovnávat s webem, v žádném případě ne s jednou stránkou. HTML prvky H# jsou ale prvky stránky, nikoli webu. Srovnání tedy nesedí. Pokud byste na něm ale přesto trval, vezměte si do ruky nějakou knihu a zalistujte několika prvními stránkami. Zjistíte, že je tam její název uveden několikrát, pokaždé s jinou mírou důležitosti a tedy v roli nadpisů několika různých úrovní.

 6. Jiří Chomát

  Poslední dobou se mi párkrát stalo, že Google zobrazuje jiný (upravený) titulek než je v Title tagu. Máte s tím nějaké zkušenosti?

 7. Ondrej

  Super článok dík 🙂
  Mám jeden dotaz a to ako riešiť napríklad to, že inzerent ruší produkt a na tento produkt mi chodí pomerne dosť návštevníkov. Iný inzerent však ponúka podobný ale nie úplne rovnaký produkt (takže nie je možné len zmeniť link). Veľmi nerád by som zrušil vyhľadávanú podstránku webu, dá sa to nejako dobre vyriešiť z hľadiska SEO, alebo proste musím napísať, že tento produkt už je nedostupný s linkom na druhý produkt.

 8. Martin

  Děkuji za zajímavý článek a tipy. 🙂

  Mám na Vás doplňující otázku. Co je myšleno tím, “nastavit do podmínek parametr nofollow”? V podmínkách/nastavení affilboxu nebo třeba espolupráce jsem nic takového nenašel. Myslel jste tím např. u WordPressu to řešit pluginem?

  Co se týče nofollow máte pravdu, protože na mých magazínech mám hodně externích odkazů (zatím bez nofollow) a pravidelně aktualizovaný obsah a weby skoro vůbec nerostou.

Napsat komentář