Obecné informace
 • Partner (advertiser, affiliate) = posílá cílený traffic, publikuje reklamu, vydělává provize
 • Zákazník (customer) = partner posílá zákazníky obchodníkovi
 • Obchodník (merchant) = chce cílený traffic, má produkt k propagaci, platí provize
 • Ref link – odkaz s referal kódem partnera
 • Affiliate marketing – provizní marketing, způsob zvyšování obratu (zakázek, kontaktů, objednávek) pomocí affiliate partnerů.
 • Affiliate manažer – správce provizního programu
 • Affiliate síť – Provizní program do kterého se může zapojit více obchodníků
 • Provizní program – systém umožňující přijímat, sledovat a evidovat affiliate provize partnerů
 • Přeposílání objednávek – Partner si stáhne nabídku obchodníka k sobě , Objednávka je provedena na straně partnera a přepošle se dodavateli (mailem, API)
 • Dropshipping – Podobné jako přeposílání, určitý druh velkoobchodní spolupráce. Partner přepošle objednávku a ta se vyřizuje jeho jménem
 • VOC – velkoobchodní cena
 • PAP – Post Affiliate Pro komplexní nástroj pro správu vašich zprostředkovatelských kampaní
 • Cookie – důležitý prvek zákazníckého prihlížeče, který umožňuje affiliate programu zaznamenat provozi partnerovi za uskutečněný nákup

Názvosloví a metriky

 • EPC – earning per click – průměrný zisk za 1 klik
 • PPA – pay per action – fixní platba za lead (sjednaný kontakt, půjčkové firmy)
 • PPS (CPS) – pay per sale – platba za objednávku (%)
 • PPL (CLP) – pay per lead – platba za registraci (fix)
 • PPC – pay per click – platba za klik (někdy se kombinuje s PPA)
 • CPA – cena za akci
 • CPC – cena za klik
 • CPL – cena za lead
 • eCPC – earning per hundred click – výdělek za 100 kliků = Provize / 100 kliků
 • eCPM – průměrná provize za 1000 zobrazení
 • CR (%) -Konverzní poměr – počet kliků / počet leadů * 100
 • CTR – clickthrough rate – míra prokliku
 • CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100
 • Traffic – Uživatelé, které partneři přivádí na stránky obchodníka
 • Lead – uskutečněná akce (vyplněný kontaktu nebo objednávky)
 • Imprese – počet zobrazení
 • Provize – odměna partnera za uskutečněnou akci