Expanze projektu do zahraničí

Tento článek vás prakticky provede všemi kroky vaší expanze na zahraniční trhy. Jedná se o kapitolu nedávno publikované knihy 123 tipů pro online podnikání jejíž jsem spoluautorem.

Proč expandovat – motivace

 • diverzifikace – rizika ze ztráty příjmů, změny geolokalní a politické situace, legislativa, příjmy z 1 země/jazyka
 • rozšíření zásahu nových zákazníků, návštěvníků
 • rozšíření příjmů a příjmy v zahraniční méně
 • konkurenční výhoda – větší budget na další investice, obsah, struktura nebo design je malá konkurenční výhoda která je jednoduše zreplikovatelná, ale čím více zemí tím těžší to pro konkurenci je
 • možnost rozšiřovat partnerství i do zahraničí se stejnými obchodními partnery – např v oblasti ecomerce, travel
 • větší autorita – pokud máte více jazykových mutací je větší šance že budete považováni za autoritu

Druhy expanze

Stejný obsah (př. hubnutí, móda)

Tento typ projektu je pro zahraniční expanzi dle mého názoru nejjednodušší. Pro expanzi vám stačí 1 copywriter, který udělá opravdu kvalitní obsah v angličtině. Obsah pro ostatní země pak překladatel překládá z angličtiny a jeho práci nakonec zkontroluje proofreader. Navíc můžete díky subdoménám na jedné doméně rozběhnout projekt ve více jazycích –  a vytvořit) tzv. multijazyčný projekt. Budujete 1 autoritu na 1 doméně. Odpadá starost s neustálým nahazováním nových webů na nových doménách (měřící kódy, hostingy atd.). Vstup na další trhy je rychlejší, protože na lokálním trhu často pružněji a levněji najdete překladatele – spíše než copywritery.

Různý obsah (př. finance, travel)

Pro expanzi na nové trhy potřebujete vždy lokálního copywritera, který připraví kvalitní obsah pro daný trh. Pro každý trh se totiž produkty liší. Bohužel obsah ve cizím jazyku ve kterém nemáte znalost rodilého mluvčího si zkontrolujete jen těžko, a tak je kontrola závislá na spolehlivosti a kvalitě proofreadera. Proofreader by měl kontrolovat nejen gramatickou stránku věci, ale také obsah jako takový a jeho kvalitu. Náklady na copy a proofreadery jsou v tomto případě často výrazně vyšší, než v předchozím případě. Vstupy na další trhy jsou velmi zdlouhavé a pomalé. Často se vám stane, že někdo zadání potvrdí a dokonce i rozpracuje, ale pak přestane komunikovat nebo neplní/nedodržuje termíny.

Rozsah projektu (malý vs. velký projekt)

Důležitým činitelem je také rozsah projektu. U klasického obsahového projektu (př. magazín, katalog), kde jsou náklady na provoz nižší, může být expanze v obou výše uvedených případech reálná a stát alespoň za test. Ale například u projektu PestrýJídelníček.cz, u kterého jsme plánovali expanzi do Polska, jsme nakonec usoudili, že náklady na překlad služby a najmutí nativních lidí by výrazně přesahovaly potenciální příjmy. Problém u rozsáhlejších projektů/služeb není jen v množství překládaných stránek, ale také v podpoře (native člověk), reklamních prvcích (bannery /PPC / FB kampaně / mailing kampaně). Vše je potřeba průběžně překládat, popřípadě často úplně předělat pro potřeby daného trhu. 

Domény versus složky

Existují 2 přístupy k expanzi vašeho projektu a to 

 1. lokalizace každého projektu pro danou zemi na samostatné doméně např.: glami.cz, glami.sk,…
 2. jedna autoritativní doména pro všechny země mapř.: financer.com/cz financer.com/sk

Dále můžete pro každou zemi využívat lokální jména letakomat.cz, www.ujsagomat.hu nebo jeden brand pro všechny země kimbino.cz, kimbino.hu.

Výhodou složkového přístupu je absence nutnosti kupovat lokální domény a s tím spjaté vícenáklady za registraci a prodlužování domén. Také máte sjednocený branding a stačí 1 instalace wordpressu s rožšířením multisite a tím pádem i lepší údržba webu. Pro návštěvníky ale nemusí být pohodlně a důvěryhodné že přistupují na hlavní doménu s příznakem .com do složky /cz. Navíc hrozí že někdo bude parazitovat na vašem brandu v případě že se vás projekt v daně zemí chytne a konkurence koupí lokální doménu s vaším názvem. Pokud nemáte ošetřenou mezinárodní ochrannou známku, což je drahá záležitost a nechce se vám vést soudní spory a máte velké ambice vhodným řešením je provoz jednotlivých lokalizovaných domén pod jedním brandem jak to má například Glami. Na rozdíl od lokalizovaných doménových jmen máte jednotný brand a nemusíte pro každou zemí vymýšlet vhodný překlad. Je potřeba mít ale vymyšlen takový název, který nekoliduje s žádným zahraničním jménem kam plánujete expanzi což může být někdy problém.

Rizika expanze

 • nutnost řešit legislativu jednotlivých zemí – obchodní podmínky pro různe země, různé další zákonem spojené povinnosti například v oblasti finance
 • v různých zemích mohou byt ruzne produkty
 • technický problém s více jazyky u jedné země – 2-3 úřední jazyky – malajsie, švýcarsko, indie
 • nákladnost investice – některe země mají velmi drahé služby – severské země, země s vysokým HDP
 • sami si nezkontrolujete kvalitu, musíte se spoléhat na 3.strany – proofreadery

Praktický návod jak expandovat

1.Výběr vhodné země

Pokud působíte na lokálním trhu pravděpodobně už své konkurenty znáte. To je nejlepší místo na začátek. Projděte si podrobně několik stránek v Googlu na top konkurenční fráze ze svého oboru. U každé domény se podívejte do footeru jestli nemá další zahraniční mutace. Pokud ano poznačte si daného konkurenta do tabulky a vypište si u něj veškeré ostatní jazykové mutace. Pokud na takového konkurenta nenarazíte může to znamenat několik věcí:

 1. našli jste díru na trhu
 2. váš obor je příliš malý – malá hledanost, nezájem o produkt
 3. váš obor je nerentabilní a nevyplatí se expandovat – příliš nízké provize nebo CPC
 4. mezinárodní projekty ještě neexpadovali na český trh nebo je pro ně trh nezajímavý a neplánují to

 

Pokud jste narazili alespoň na jednu mezinárodní konkurenci máte nyní možnost zhodnotit jaké země by mohly být zajímavé na analýzu expanze jako první. Pokud se vám žádné mezinárodní weby nepodařilo najít pokračujte v kroku 2.

Varianta zdarma

Odhadněte traffic jednotlivých zemi vámi nalezeného mezinárodního konkurenta dle nástroje https://www.similarweb.com/ a vložte potenciální traffic do vaší tabulky.

Placená varianta

Využijte nástroje aHrefs.com (je drahý ale je možné využít sdílenou licenci pro několik lidí na omezený čas, například 3 měsíce za pár set dolarů = pokud to myslíte vážně investice se vyplatí) sekce More = Batch analysis. Vložte domény a seřaďte podle trafficu. Získané informace si vyexportujte do vaší tabulky.

2.Analýza konkurence a příležitostí

Pokud se vám v bodě 1.podařilo najít alespoň jeden web je to dobrý odrazový můstek, ale není to nutnost. Pokud žádné top země na expanzi z analýzy nevypadly rozhodněte se dle čísel. Velikost trhu (dle počtu obyvatel a promořenost internetu) a HDP/hodnota trafficu v dané zemi. A samozřejmě podle toho jestli v dané zemi produkty, které chcete nabízet vůbec jsou a existuje zákazník a partner, který vám za traffic zaplatí.

Varianta zdarma

Mám rád jednoduché přímočaré řešení v tomto případě si můžete jednoduše vygooglit 1.stránku výsledků na několik top frází pro váš obor ve vybrané zemi. Je to ale docela pracná a mravenčí práce. Ale získáte top konkurenty, které považuje google za nejlepší projekty na dané téma v dané zemi. Do vaší tabulky si také přidejte hlavní KW, cenu a hledanost a konkurenci z nástroje Plánovač klíčových slov v Google Ads.

Placená varianta

V nástroji aHrefs zvolte keywords explorer, vložte hlavní KW pro danou kategorii. Tato stránka pro nás bude velice důležitá, protože nám řekne jak další nejrelevantnější KW pro vaší kategorii. Také zde nalezneme informace z Google Ads, které vložíme do tabulky. Zajímá nás CPC, volume hlavních KW a keyword difficulty. Tak top konkurenty, které naleznete ve spodní části stránky. Doporučuji si konkurenty vypsat do tabulky a proklikat ještě další relevantní KW jestli nepřibude nějaká nová konkurence. 

V případě že toto máte, můžete se vrátit k bodu 1. a rekurzí rozšířit/zpřesnit tabulku zemí pro expanzi. Pokud ve vámi vybrané zemi narazíte na mezinárodní projekt. Tento postup ideálně aplikujte pro další země. Pro začátek je dobré mít vybraných alespoň 5 top zemí k expanzi v rámci vašeho oboru. 

3. Vyhodnocení

Pro velké projekty bude výběr vhodného pořadí pro expanzi naprosto klíčový, protože bude rozhodovat o úspěšnosti. Pokud provozujete spíše drobnější web, kde jsou potřeba pouze překlady a plánujete postupně expandovat do desítek zemí není pro vás kriticky důležité pořadí zemí, ale spíše spuštění zemí v co nejkratším období. Každopádně níže uvádím několik kroků, které mohou být vhodným vodítkem pro výběr vhodné země k expanzi.

Nyní byste měli mít dokument alespoň s TOP 5 zeměmi pro expanzi, konkurenty a jejich odhadem trafficu, hlavními KW a jejich volume a CPC. Pokud máte nástroj aHrefs je vhodné zjistit přes site explorer také traffic value (hodnotu trafficu) největších konkurentů. Nyní máte v jedné tabulce všechno potřebné pro výběr. 

Mám rád google tabulky, pokud si vytvoříte filtr na první řádek a seřadíte projekty dle konkurečnosti (stejné hodnoty dle země), trafficu a hodnoty trafficu budete mít celkem jasné vodítko o tom, které země zvolit pro start. Snažím se vyhýbat zemím, které jsou v rámci nákladů na copy drahé a mají nízký traffic i když nemají tak vysokou konkurenci. Také se vyhýbám na začátku zemím s nízkou hodnotou trafficu. Pokud je váš projekt kvalitní máte větší šanci a potenciál úspěchu na středně náročných trzích s vysokým trafficem a středně velkým CPC. 

Úplně nejlepší, ale v dnešní době vysoce nepravděpodobná varianta, je nízká konkurence, vysoké CPC i volume. V tomto případě je volba jasná. Pokud máme země seřazeny V rámci dokumentu můžete pokračovat dále.

3.Vyběr copy a proofreadera

Nyní už víme do které země budeme expandovat. Je potřeba najít copy nebo překladatele pro váš obsah a strukturu webu. Využíváme službu upwork.com, jak pro překlady tak pro copy. Je možné že naleznete firmy nebo jiné služby zabývající se copy i překlady ale platforma upwork nám s dlouhodobého hlediska vychází nejlépe. 

Při výběru copy zadáváme poptávku pro testovací copy na 1 článek, popíšeme podrobně projekt, rozsah budoucí práce, co má text obsahovat a jaký má mít rozsah. Z nabídky copy vybereme 3-5 nejlepších z hlediska cena/kvalita a zadáme prvotní milník. 

Sledujeme kvalitu textu přes surferseo.com (placeny nastroj), zda obsahuje všechny důležité KW a také kontrolujeme zda je text unikátní přes https://www.copyscape.com/. Následně zadáváme poptávku na proofreading. Tento člověk má za úkol zhodnotit zda texty zaslané texty od copy jsou kvalitní a který by doporučil z hlediska obsahové a jazykové kvality nejvíce. 

S copy poté komunikujeme hlavně přes upwork, který má zadávání platby, reklamace i komunikaci řešenou výborně. Mimo samotný obsah si necháváme kontrolovat i překlady celého webu včetně obchodních podmínek a informační struktury nadpisů, kategorií apod.

Závěr

Spuštěním zahraniční mutace vaše expanze nekončí. Naopak je potřeba se zabývat marketingem, optimalizací webu, postupným přidáváním dalšího aktuálního obsahu, v některých případech také podporou návštěvníků. Záleží na rozsahu a také tomu čemu se chcete věnovat a co má pro váš projekt význam. S množstvím zemí je potřeba jasněji určovat priority co má přínost pro růst vašeho projektu v dané zemi. Pokud nechcete budovat opravdu obrovský tým, doporučuji maximum věcí automatizovat, delegovat a zaměřit se dle pareta na 20 procent činností, které vašemu projektu přináší 80 procent hodnoty. Expanze vám tak může pomoci s vyladěním a optimalizováním projektu v domovské zemi. Ohledně expanze projektů do zahraničí panují různé obavy a fámy. Někdy se samozřejmě může stát že projekt podcenil přípravu, přestřelil náklady a expanze se nepovedla. Pokud budete ale k expanzi přistupovat uvážlivě, nebudete nafukovat rozpočet a budete si hlídat celý proces i náklady věřím že můžete s vaším projektem uspět i v zahraničí a otevřít si tak svět díky ohromného navýšení potenciálních návštěvníků a příjmů. 

Expanze je pro všechny, ale není pro každého. Spousta opravdu velkých projektů, které se v česku etablovali jsou v rámci svých aktivit v domovské zemi spokojení a expanzi ani neplánují a to je naprosto v pořádku a takovým lidem také rozumím. S expanzí souvisí vícenáklady, vícepráce s nejistým výsledkem. Pro některé to může být ale zábava a další možnost kam se v rámci svých aktivit posunout pokud už cítíte že stojíte na místě.

Toto byla kapitola tištěné knihy a ebooku 123 tipů pro online podnikání jejíž jsem spoluautorem. V případě že máte zájem o další tipy doporučuji zakoupení knihy se slevou 30% s kupónem szabo. 

Poslechněte si také FandaCast – Expanze s dalšími doplňujícími informacemi a zkušenostmi. Dozvíte se například:

 • jaké země jsou vhodné na expanzi
 • které země mě překvapily svou výtěžností i když mají nízkou konkurenci
 • a mnoho dalšího

Svěřte mi svůj e-mail a získejte ZDARMA:

 • PDF brožurku s tipy na linkbuilding vašich projektů
 • 5ti týdenní e-mail kurz o affiliate marketingu
 • 2x měsíčně novinky a zajímavosti ze světa affiliate byznysu

Napsat komentář