Rozhovor: Jan Ruda (CGaffiliate.cz)

Jan Ruda pracuje jako affiliate manažer ve společnosti Cresco Group s.r.o.. Stará se o bezproblémový chod platformy “ANACONDA”, poskytuje servis partnerům i uživatelům. Podílí se také na vývoji této platformy společně s ostatními vývojáři. V této pozici působí od února roku 2013, dříve působil jako vývojový manažer v nejmenované nadnárodní internetové společnosti po dobu 8 let.

Snímek obrazovky 2013-08-11 v 11.56.01 AM

1. Dobrý den pane Rudo, děkuji že jste dal svolení k poskytnutí rozhovoru. Můžete nám říct něco málo o historii společnost jaké činnosti vykonává a jak velký podíl na nich má partnerský program CGaffiliate.cz?

Není zač, historie společnosti sahá až do roku 2006 kdy jedna z klíčových osob vedení společnosti ve spolupráci s nejmenovaným obchodním partnerem začala používat Lead Generation řešení. V principu se nejednalo o klasické Lead Generation nýbrž pouze o předávání kontaktů ve finančním sektoru, kdy daný obchodní partner odkupoval kontakty na potencionální zákazníky. Z tohoto prvního impulzu vlastně vše postupně vznikalo až k dnešnímu Lead Generation jak jej všichni známe. Provedla se celá řada změn a nastavení, jelikož se všechny aktivity museli sloučit tak, aby do společnosti mohl vstoupit na konci roku 2012 zahraniční investor. Na otázku činnosti atp. bohužel nemohu odpovědět zcela přesně,  jelikož celá řada aktivit Cresco Group je pod přísnou ochrannou, avšak mohu asi zmínit zcela klíčové činnosti jako je výkonnostní marketing a provoz vlastní affiliate sítě. Provoz CGaffiliate.cz  má k dnešku podíl vůči všem aktivitám v řádu do 10%, avšak ambice, které v této síti vnímáme by mohly dosáhnout až k 3.000 registrovaných partnerů a 250 – 280 % navýšení vyplácení provizí proti dnešnímu dni.  Na internetu je celá řada affiliate, která naši síť nevyužívá ať již z důvodu, že o nás neví, nebo jelikož jsme se doposud velice úzce profilovali na finanční portfolio a cíli na jinou oblast byznysu a toto bychom rádi ve střednědobém časovém horizontu změnili.

 

2. Nedávno došlo ke spuštění nové platformy CGaffiliate.cz s názvem ANACONDA, dříve jste využívali PAP. Jaký byl váš důvod přechodu k vlastní platformě a proč byl partnerský program několik měsíců vypnut?

Jsem rád, že byla tato otázka položena. Důvod přechodu z PAP je prostý. Stará platforma neumožnila celou řadu nastavení, které jsou pro nás nezbytná pro komplexní přehledy, reporting a také zpracování dat. Těchto detailů je veliké množství a z tohoto důvodu jsme se rozhodly pro ukončení staré platformy a k přechodu k novému řešení.  Migrace jako taková měla být téměř obratem, problém vznikl při testech řešení, které mělo stávající PAP nahradit. Zde jsme bohužel časově podcenili trh a ani jedno z řešení neumělo vše co od dané platformy vyžadujeme. Buď se jednalo o párování dat, nebo jiné klíčové prvky. Z tohoto důvodu naše vývojové oddělení naprogramovalo přímo naše řešení, které funguje v tuto chvíli dle našich představ. Samozřejmě vnímáme celou řadu zlepšení a funkcí, které chceme publisherům nabídnout, avšak na platformě se neustále pracuje a náš cíl je mít platformu odladěnou do konce roku 2013 tak, aby byla připravena pro následnou certifikaci ISO a možnosti její šíření na základě licencí.

 

3. Na stránkách vaší provizní sítě uvádíte, že máte přes 1300 registrovaných uživatelů, kolik z nich je aktivních? Dále máte 11 veřejných a 25 neveřejných kampaní (ke dni 20.7.2013). Můžete uvést důvod proč jsou kampaně neveřejné, případně jmenovat některé z nich a jakým způsobem je možné se dostat k těmto kampaním? Jaké plánujete kampaně do budoucna?

Ano je tomu tak, již máme více jak 1300 registrovaných publisherů. Přesné číslo aktivních je velice choulostivá otázka. Nemáme v oblibě sdělovat přesná čísla, avšak mohu nastínit, že aktivních členů je již dostatek, abychom našim advertiserům nabídly zajímavý výkon z tohoto zdroje. V systému je celkem 36 kampaní z čehož je v tuto chvíli správně 25 neveřejných. Jedná se o kampaně, které jsou sice v systému, ale jsou ve fázi testování. Na beta testování používáme skupinu několika testerů, kteří nám vrací zpětnou vazbu. Většinou to funguje tak, že kampaně jsou nasazeny a testujeme chování uživatelů,  konverzní poměry a další faktory, dříve nežli jsou tyto kampaně nasazeny do ostrého provozu pro všechny uživatele. Náš cíl je mít všech 36 kampaní pro všechny uživatele dostupné do konce roku 2013. Rozdíl mezi sítěmi, které u nás působí a námi je hlavní v tom, že veškerou kreativu vytváří přímo náš team. Nepoužíváme tedy landing page, které dostaneme přímo od advertiserů. Samozřejmě se pracuje i na nových kampaních, jelikož spuštěním CGaffiliate.cz se nám denně ozývá několik jednotek nových advertiserů. Nyní ještě automatizujeme rozhraní tak, aby advertiseři mohli provádět plně automatizované přidání své kampaně 🙂 Jakmile toto řešení bude hotové věříme, že budeme moci celé síti nabídnout stovky kampaní ve všech oblastech internetu. Plány i ambice jsou velice vysoké, určitě chceme na naší platformě pracovat, poskytovat lepší a lepší support jak z části technické tak obchodní i komunikační mezi našimi uživateli, věříme, že zázemí a rozsah partnerů, kterými v tuto chvíli disponujeme máme šance nabídnout uživatelům skutečně něco ojedinělého. Aktivně se již soustředíme i na mobilní platformy, konečně můžeme říci, že jsme nalezli řešení jak nabídnout kromě affiliate na internetu uživatelům i mobilní affiliate. Nyní připravujeme nové kampaně z odvětví mimo finance jako např.: energetika, telekomunikace, zdravotnictví, cestování, stravování, hry, vzdělávání, investice, pracovní trh a celou řadu dalších oblastí.

 

4. Ve vláknech na webtrhu uvádíte že vyplácíte partnerům měsíčně provize v hodnotě přesahující 1 milion korun. Můžete tyto informace potvrdit a uvést kolik bylo vyplaceno partnerům celkově, případně z jakých kampaní teče nejvíce peněz?

Ano je tomu tak, přesné čísla samozřejmě nemohu sdělit, avšak měsíční výplaty dosahují hodnot nad 1 mil CZK. Největší podíl mají finanční produkty  na které jsme primárně zaměřeni v tuto chvíli.

 

5. Na fóru webtrh.cz si někteří vaši partneři stěžují ohledně komunikace a výplaty provizí. Můžete se k této situaci vyjádřit a uvést ji na pravou míru? Osobně jsem vaši podporu využil a již 7 dní je bez reakce.

Výplaty provizí vždy probíhali a probíhají standardizovaným způsobem. Neevidujeme ani jednoho partnera, kterému bychom nevyplatili peníze řádně a včas. Naopak jsme vždy dávali vstupní bonus za registraci a při přechodu platformy jsme i tyto bonusy vyplatili publisherům, kteří měli nejmenší obraty. Vždy dostojíme a dostály jsme svým závazkům. Diskuzi na toto téma jsme samozřejmě zaregistrovali a můžeme uživatele ujistit, že se nezakládá na pravdivosti, ostatně z tohoto důvodu jsme do ni i vstoupili. Již ze své podstaty je nesmyslné, aby uživatel, který u nás dostával vyplaceno měsíčně a najednou bychom mu nevypláceli i nadále pokračoval, což byl přímo tento daný uživatel. Je zcela logické, že není možné reagovat na podněty v řádech minut, natož pakliže, publisher směřuje svůj email na zcela jinou emailovou schránku. Osobně jsem prověřil reakční dobu na Vámi vznesený dotaz z Vašeho affiliate účtu na technické podpoře a zjistil jsem, že byl zodpovězen za hodinu a 12 minut. Samozřejmě u nás vše logujeme, proto nemáme problém dohledat jakýkoli dotaz i reakční dobu k tomuto dotazu. Dotazy se navíc párují do vláken a pokud není dotaz z technické podpory uzavřen, má nejvyšší prioritu na reakční dobu. Součástí článku je i podklad pro Vás, že informace o 7 dnech bez odpovědi se nezakládá na pravdivosti.

Doplnění: reakce na dotaz opravdu přišla rychle přímo do rozhraní systému. Čekal jsem že budu o reakci upozorněn na e-mail což by mohl být další tip na vylepšení systému.

 

6. Jaké jsou nejzajímavější a nejlukrativnější kampaně na CGaffiliate.cz a které mají nejlepší konverze?

Vše záleží na typu trafficu, kvalitě webových stránek a práce s nimi. Každý publisher to má odlišné. Někteří publisheři platformy jsou vysoce profilováni na 1 – 3 produkty, někteří pouze na 1 daný produkt. Obecně finanční sektor je velice zdravý z hlediska konkurence webů, jsou v něm zajímavé provize. Vždy doporučujeme každému z našich uživatelů se soustředit na každou kampaň a přímo na ni vytvářet webové stránky. Kampaně, které jsou malé či velice špatně konvertabilní do platformy ani nezařadíme. Záleží nám na spokojenosti našich publisherů a také na kontinuálním výkonu. V neposlední řadě je důležité aby naši advertiseři měli přesnou zpětnou vazbu a mohli celý zdroj v rámci komunikace s námi jednoduše řídit.

 

7. Mohl byste nám říci, jaké způsoby propagace nejlépe fungují vašim partnerům?

🙂 Každý publisher používá jiné zdroje pro návštěvníky jeho stránek. Někteří uživatelé promují své stránky formou PPC reklam ať již Facebook, Adwords, Sklik nebo Etarget,  někteří používají své databáze a emailové kampaně, zde musím podotknout, že je vždy nutné nám kreativy odeslat ke schválení, každopádně většina se soustředí na kvalitní SEO, Blogy,  z hlediska poměru nákladů vůči výnosům na své zdroje atd.

 

8. Zaměřujete se pouze na finanční sektor, nebo plánujete do budoucna širší pokrytí kampaní?

Domnívám se, že jsem z části tuto otázku odkryl již v předchozích odpovědích. Určitě plánujeme nabídnout uživatelům široké portfolio nikoli pouze v oblasti finance, ale také v energetice, telekomunikacích, zdravotnictví, cestování, stravování, her, investic, pracovního trhu, vzdělávání  a celou řadu dalších oblastí.

 

9. Jakou úlohu vykonáváte ve firmě a jak vypadá váš klasický pracovní den?

Myslím, že mám velice pestrou a různorodou práci. Můj pracovní den začíná od 9 hod, kdy vyřizuji celou řadu emailů a telefonů s asistentkou komunikujeme s publishery a advertisery, které mám na starosti, realizuji celou řadu meetingů, zpracovávám reporting pro náš board, a úzce komunikuji s vývojem a IT oddělením, na zlepšení, updatech a dalších detailech, které chceme zlepšit. V minulosti jsem působil 8 let v nadnárodní společnosti a vím, že cesta k cílům, které máme nebude lehká, ale věřím celému našemu teamu, že se nám podaří splnit veškeré cíle, které jsme si stanovili pro rok 2013 a 2014.

 

10. Na internetu jsem narazil na několik stížností ohledně údajného SPAMU (webtrhlupa) můžete nám tuto situaci jednoduše vysvětlil, proč dochází k této nevyžádané rozesílce a proč se nemůže uživatel jednoduše odhlásit?

Ano, tyto dezinformace jsou i pro nás signálem, že celá řada uživatelů internetu  nerozlišuje emaily, které jsou odeslány od nás a emaily, které jsou odeslány od společností, které se direct marketingem zabývají. Naše společnost prochází každý rok kompletní kontrolou ze strany UOOU  ” na základě správy dat” a od počátku našeho působení do dnešního dne byla kontrola vždy bez zjištění byť jediné závady. Dostáváme celou řadu nabídek na odkupy databází apod. a i když firmy mají vše v pořádku po právní stránce, doposud jsme ani jednu externí databází nekoupili. Klademe velký důraz na transparentnost získávání kontaktů, a proto ukládáme veškerá data včetně IP adres a další požadovaných údajů tak, abychom je kdykoli případné kontrole UOOU mohli promptně reportovat. Naše systémy CZ a SK čítají více jak 1,9 mil unikátních uživatelů, které jsme vygenerovali za dobu našeho působení na trhu a ke každému námi odeslanému emailu máme právně vše v pořádku, včetně detailního klíčování dat. Ze zákona je v každém emailu možnost odhlášení a striktně jej dodržujeme. Každý uživatel, pokud nechce dostávat newsletter si jej může kdykoli odhlásit.

 

11. Čím se odlišujete od konkurence a proč by si obchodník měl vybrat právě Vás a nikoliv například CJ.com ?

V první řadě CJ.com se zabývá pouze provozem platformy ( software řešení a affiliate síťe, kdežto Cresco Group je společnost, která se zabývá z valné většiny Lead Generation. CGaffiliate.cz  je část Cresco Group byznysového portfolia, tudíž se jedná o vertikálu, kterou Cresco Group nabízí svým obchodním partnerům, jako další možný zdroj výkonu a publisherům  nabízí možnost monetizace jejich webových stránek. CJ.com je celosvětová společnost a CGaffiliate.cz se soustředí pouze na lokální trhy jako je Česká republika, Slovensko a mimo affiliate síťě i další země jako Bulharsko, Polsko, Mexiko, USA atd. Během následujících měsíců bude spustěna platforma i pro ostatní země, kterou plánujeme cílit až na 26 zemí světa. Cresco Group díky svému působení a pokrytí na v CZ i SK dokáže nabídnout hlavně nejlepší provize na trhu. Jelikož finance a support jsou pro 90% uživatelů rozhodující, věříme, že publisheři migrují své webové stránky k nám.

 

12. Co bys chtěla vzkázat čtenářům affilblogu?

Aby určitě vyzkoušeli naší novou platformu a začali s námi vydělávat peníze 🙂 a v neposlední řadě, aby nikdy nevzdávali testování a ladění jejich stránek. Affiliate byznys se mění každým dnem a je nutné se neustále zlepšovat a pracovat na novém a novém výkonu stránek.

 

Děkuji panu Rudovi za velice vyčerpávající reakce na mé otázky. Pokud na affiliate manažera affiliate sítě CGaffiliate.cz máte jakékoliv dotazy budu rád pokud je položíte v komentářích.  Máte s affiliate sítí zkušenosti, jak se vám zamlouvají kampaně?

Svěřte mi svůj e-mail a získejte ZDARMA:

  • PDF brožurku s tipy na linkbuilding vašich projektů
  • 5ti týdenní e-mail kurz o affiliate marketingu
  • 2x měsíčně novinky a zajímavosti ze světa affiliate byznysu

Latest Comments
  1. čtenář

    Úroveň vyjadřování pana Rudy je příšerná. Očekával bych dodržování alespoň základní pravidel pravopisu. Stylistika je taky lahůdka.

Napsat komentář